Günal Gemi, ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016’ya göre tasarlanmış bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde çalışmaktadır. Tüm çalışanlar bu sistemi uygulamak, korumak ve sürekli geliştirmekle yükümlüdür.

Günal Gemi stratejik yönü ile uyumlu kalite politikası, kalite hedeflerinin geliştirilmesinde temel oluşturur. İlgili standartlara, yasal düzenlemelere, uygulanabilir diğer şartlara, müşteri isteklerine uygun olarak ürünlerini zamanında ve en uygun koşullarda müşterilerine sunmayı taahhüt eder. Ayrıca ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri de belirlenerek tüm organizasyonda anlaşılması sağlanır.

Kaynakların optimum kullanımı ilkesi doğrultusunda Günal Gemi tüm operasyonel ve idari faaliyetlerinde verimlilik ve rekabetçilik vazgeçilmez bir unsurdur. Değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda sektöründe yenilikçi, rekabetçi ve lider olmayı hedeflemekte ve bu amaçla ihtiyaç duyulan tüm kaynakları tahsis ederek teknolojik altyapıyı sürekli olarak geliştirmektedir.

Tüm çalışanlarını yeterli bilgi ve beceriyle donatarak; işleri ile ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri ve yaptıkları işi benimseyip katılımcılığı arttırmak için teşvik eder. Çalışanların kişisel gelişimi, memnuniyeti ve şirkete bağlılığını artırmak için gerekli olan tüm kaynakları harekete geçirir.

Bu faaliyetler doğrultusunda Günal Gemi, kalıcı müşteri memnuniyeti odaklı ve yenilikçi ve rekabetçi üretim anlayışının getirmiş olduğu başarıyı geleceğe taşımayı hedefler ve Kalite Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerine uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.